Landsbygd och skärgård

Söderköping är en personlig stad där man kan vara sig själv och hitta en unik plats för sina drömmar. Söderköping har ett perfekt läge för tillväxt, både för små och stora etableringar, som vill bedriva verksamhet året om.

Möjligheternas Söderköping – landsbygd och skärgård

I Söderköpings kommun bor drygt 14 600 invånare, varav cirka 3 500 st på ren landsbygd som även inbegriper skärgården. Ungefär lika många bor i någon av kommunens kransorter och cirka 7 000 bor i staden Söderköping.

För kommunen är det viktigt att det finns goda förutsättningar att både bo och verka i skärgården och på landsbygden. Kommunen samverkar med och stödjer flera föreningar och olika organ som arbetar med landsbygds-utveckling. Hembygds- och idrottsföreningar, byalag och företagarföreningar, som samlar invånare, föreningar och företag kring olika insatser, är mycket viktiga. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad är fortfarande prioriterad.

Vill du veta mer om dina möjligheter i Söderköping, så kontakta gärna någon av oss!

Anne-Louise Kroon

Cooperate Coffice
etablering@isoderkoping.se
0121-772077

Björn Ekengren

Näringslivssamordnare, Söderköpings kommun
bjorn.ekengren@soderkoping.se
0121-181 61

Möjligheternas Söderköping

Projektet Möjligheternas Söderköping ska locka nya, långsiktiga etableringar till Söderköpings stadskärna. Projektet kommer vara ett verktyg för initiativtagarna i deras fortsatta arbete med att tillsammans skapa en hållbar utveckling av stadskärnans erbjudande. Initiativtagare till projektet är Stadskärnan Ekonomisk förening, Söderköpings kommun och Cooperate Coffice.

Webbplatsen mojligheternassoderkoping.se är producerad av reklambyrån Bulta på uppdrag av Stadskärnan Ekonomisk förening och Söderköpings kommun. Rörlig bild: Jonas Holmqvist på FilmVision, Tomas Petersson på TP Media samt Sune Johansson. Stillbild: Visit Söderköping, Mattias Brauns, Crelle Ekstrand samt iStock/Getty images.