Landsbygd och skärgård

Söderköping är en personlig plats där man kan vara sig själv och hitta en unik plats för sina drömmar. Vad drömmer du om och var vill du bo och verka? Det kan vara i vår stad, på vår landsbygd eller i vår skärgård, oavsett är Söderköping en perfekt plats för dig som vill bo och driva företag året om.  I Söderköping kan du utveckla dina drömmar, här finns möjligheterna.

Totalt antal unika deltagare

Totalt antal idéer

Antal eldsjälar

Antal aktiva bygder

Projektets bakgrund, syfte och mål

En blandning av behov, inspiration och framtidsvisioner

Hur gjorde vi?

Vi startade med att varje bygd fick lyfta Styrkor och Möjligheter för just sin bygd. Starten med att lyfta det positiva föll väl ut…

Bygderna och framtida arbete

Här presenteras bygderna som medverkade i projektet samt att vi beskriver hur det framtida arbetet ska genomföras.

Söderköpings kommun – landsbygd, skärgård och stad

I Söderköpings kommun bor drygt 14 800 invånare, varav cirka 3 500 st på ren landsbygd som även inbegriper skärgården. Ungefär lika många bor i någon av kommunens kransorter och cirka 7 000 bor i staden Söderköping.

För kommunen är det viktigt att det finns goda förutsättningar att både bo och verka i skärgården och på landsbygden. Kommunen samverkar med och stödjer flera föreningar och olika organ som arbetar med landsbygdsutveckling. Hembygds- och idrottsföreningar, byalag och företagarföreningar, som samlar invånare, föreningar och företag kring olika insatser, är mycket viktiga. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad är fortfarande prioriterad.

Vill du veta mer om dina möjligheter i Söderköping, så kontakta gärna någon av oss!

Anne-Louise Kroon

Etablering i stadskärnan

Cooperate Coffice
etablering@isoderkoping.se
0121-772077

Björn Ekengren

Näringslivssamordnare

Etableringar i hela
Söderköpings kommun

Landsbygds- & skärgårdsutveckling

Söderköpings kommun
Näringsliv & turism
naringsliv@soderkoping.se

0121-181 61

 Projektet Möjligheternas Söderköping Landsbygd Skärgård pågick under perioden 2021-12-07 till 2023-10-31 och har efter avslut övergått in i ordinarie verksamhet inom enheten för näringsliv & turism på Söderköpings kommun.

Projektet Möjligheternas Söderköping Landsbygd Skärgård
har genomförts med finansiering från:

Webbplatsen mojligheternassoderkoping.se är producerad av reklambyrån Bulta på uppdrag av Stadskärnan Ekonomisk förening och Söderköpings kommun. Rörlig bild: Jonas Holmqvist på FilmVision, Tomas Petersson på TP Media samt Sune Johansson. Stillbild: Visit Söderköping, Mattias Brauns, Crelle Ekstrand samt iStock/Getty images.