Genomförande och resultat

Startskott och inspiration

Efter fördröjning på grund av pandemin blev den officiell start för projektet var den 7 december 2021, där ca 70 personer närvarade.

På plats fick åhörarna inspiration från Nils Philips från Röstånga Tillsammans. I Röstånga har bygdens invånare verkligen tagit tag i sin egen utveckling och Nils berättade om många olika initiativ och projekt.

 

 

Bildtext: Klicka på bilden för att ladda ner hela Guide för att stärka bygder till utveckling

Bild över SWOT-modellen

Workshop & SWOT

På de första mötena med varje bygd  fick utvecklingsgrupperna genomgå en worskshop i form av en SWOT, där  vi fokuserade oss varje bygds, S (styrkor) och O (möjligheter) för att visa på bygdernas positiva egenskaper och möjliga utveckling.

Utifrån det gick arbetet vidare med att se varje bygds behov och genomförandeförmågor samt lista ett antal utvecklingsidéer.

Bildtext: SWOT-modellen.

Eget arbete i bygdegrupperna med coachning

Bygdegruppernas ”läxa” var att rangordna och prioritera de idéer som kom fram under den inledande utvecklingsmötet. Vissa tog stöd frång projektledaren som coachande dem via telefon och mail.

Under denna fas skulle bygdegrupperna registrera sina idéer på den digitala plattformen Idéfabriken själva eller med stöd av projektledaren.

 

Bildtext: Projektledaren Britta Andersson

Bild på projektledaren inom projektet möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård
Bild över SWOT-modellen

Utvecklingsarbete & fördjupning

I denna fas genomförde projektledaren 2-3 möten med varje bygd, varvat med coachning via telefon och mail. Här prövades och utvärderades idéerna i respektive utvecklingsgrupp. I denna fast genomfördes även mindre projekt, evenemang och förstudier.

Bildtext: Grupp i arbete

Studiebesök & presentationer

I flera bygder kom behovet av både fler bostäder samt obemannade dagligvaruhandel upp. Projektledaren anodnade därför ett antal studiebesök för ett par av bygderna. Bl.a besöktes Stavsjö i Nyköpings kommun där det finns goda exempel på både bostadsbyggande samt en variant på obemannad daglivvaruhandel.

Andra behov som arbetats fram var bl.a. behoven av gång- och cykelleder samt lokalt odlas fisk till de lokala restaurangerna. En förstudie presneterades likväl som ett koncept på skalbara fiskodlingsmoduler.

 

Bildtext: Gång- och cykelled i skärgården

Bild på projektledaren inom projektet möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård

Resultat & erfarenheter från projektet

Vi är mycket imponerade av våra bygders engagemang och vilja att driva sin bygds utveckling. Vi är stolta över både deras arbete och resultaten av projektet. Men som i de flesta projekt når vi inte alla målen eller så är resultaten inte det vi ville uppnå.

Eldsjälar
Eldsjälar finns i varje bygd, och vi fann flera nya i bygderna. Generationsväxling och inflyttning fyller på och fler av de nyinflyttade fick nya kontakter, nya insikter i och om sin bygd. Antalet eldsjälar översteg vårt mål.

Idéer
Idéer för bygdeutveckling kom snabbt fram i arbetet och det totala antalet översteg vårt mål. Dock ej kring affärsmöjligheter, åtminstone inte under projekttiden.

Lokala utvecklingsgrupper
Innan projektet startades fanns två identifierade och aktiva lokala utvecklingsgrupper eller bygdegrupper som de också benämns. Det fanns även två delvis aktiva. Under projektet kontaktades totalt 12 st utvecklings-/bygdegrupper. Efter projektet har vi nu åtta stycken aktiva utvecklings-/bygdegrupper som har 1-3 utvecklingsidéer de vill arbeta vidare med efter projektet.

Lokala utvecklingsplaner (sk. LUP)
Målet att verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp har ej uppnåts under projekttiden.

Genomförande av mindre idéer (evenemang eller förstudier)
Målet att coacha och stötta arbetet för genomförandet minst 10-12 idéer nåddes ej fullt ut. Totalt har 5-7 mindre projekt, evenemang eller förstudier genomförts.

Nya affärsmöjligheter
Målet att coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare nådde inte under projekttiden. Dock finns ett flertal utvecklingsidéer som kan utvecklas till affärsmöjligheter ute hos flera bygder. Bl.a obemmannade dagligvarubutiker eller utlämningsställen, nya bostäder, cykeluthyrning, naturguidning, fisk- och svampodling.

Guide med processmodell
Målet med att arbeta fram en processmodell som ska presenteras i en ”lathund” för landsbygdsgrupper som vill utveckla sin bygd, har uppnåt och du kan finna guiden på denna hemsida.

Guiden sprids här, på Söderköpings kommuns hemsida samt i samverkan med Region Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland.