Antal prioriterade idéer

Antal digitala idégivare

Antal idégivare totalt

Idéfabriken

 Idéfabriken är en digital idéutvecklingsplattform som används under projektet. Där registrerades idéer, coachades idégivare, gavs feedback, röstades och prioriterades bland mängden idéer. Via plattformen upprätthölls kontakten mellan idégivare, projektledare och de som ville vara med och utveckla respektive idé. Idéfabriken var ett bra komplement i arbetet med att coacha och vägleda utvecklingsarbetet i de bygder som deltog i projektet.

Via Idéfabriken nådde vi en hel del unga och yngre personer, t.ex skolungdomar och småbarnsfamiljer. Dessa personer kom aldrig till något fysiskt möte utan deltog endast digitalt, vilket var ett av målen med att använda plattformen. Det vill säga, nå dem som ej kan eller vill komma på de fysiska träffarna vi genomfört.

Vi samlade de prioriterade idéerna under nio stycken fokusområden. Följande fokusområden arbetade vi med, Barn & ungdom, Boende, Evenemang & fritidsaktiviteter, Infrastruktur & kommunikationer, Kultur & sevärdheter, Marknadsföring och omvärld, Samarbeten & samverkan, Service & affärsverksamheter samt Övrigt, där idéer som ej passade in i någon av de övriga fick sin plats.

 

 Bildtext: Skärmdump över sex av de nio fokusområdena inom projektet.