Projektets bakgrund, syfte och mål

Projektets bakgrund – vilka möjligheter såg vi?

Projektets bakgrund är en blandning mellan behov, inspiration och framtidsvision. Behoven bottnar i generationsväxlingar i många bygder, nya tjänstepersoner och politiker samt behovet av nya projektidéer för att utveckla vår landsbygd och skärgård. Vi fick till oss mycket inspiration när vi vintern 2018 var och lyssnade vid Gotlands 92 Möjligheter och hur de fått utveckling i samtliga sina 92 socknar. Inspiration och behov från Leader Kustlandet fanns också med i våra tankar. Programperioden 2014-2020 höll på att ta slut och vi byggde projektet utefter ovanstående behov och inspiration samt det faktum att inför den nya programperioden ha behov av nya projektidéer in i kommande programperiod 2023-2027.

För Söderköpings kommun är det viktigt att det finns goda förutsättningar att både bo och verka i vår skärgården och på vår landsbygd. Kommunen samverkar med och stödjer flera föreningar och olika organ som arbetar med landsbygdsutveckling. Hembygds- och idrottsföreningar, byalag och företagarföreningar, som samlar invånare, föreningar och företag kring olika insatser, är mycket viktiga för invånarnas trivsel och sociala relationer.

  Projektets syfte och mål – ökad attraktivitet!

  Projektets syfte är att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i utvecklings- och tillväxtarbete. Allt för att skapa hållbarhet både för boende, verksamma och företagare i kommunen.

  Detta syftar till en positivt och framåtsträvande förmåga till att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men också för Söderköping i sin helhet. Helt enkelt att mobilisera engagemang, nya projekt- och utvecklingsidéer som genomförs lokalt eller i samverkan.

  Målen för projekt var:

  • Identifiera minst 14 lokala ”eldsjälar”
  • Identifiera minst 50 idéer/affärsmöjligheter.
  • Identifiera och aktivera minst 5 st lokala utvecklingsgrupper (jämt spridda geografiskt)
  • Verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet minst 10-12 idéer
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare
  • Arbeta fram en processmodell som ska presenteras i en ”lathund” för landsbygdsgrupper som vill utveckla sin bygd. Skall spridas regionalt och nationellt via hemsidor och samverkanspartners