Möjlighet till drömmar

Söderköping är en personlig plats där man kan vara sig själv och hitta en unik plats för sina drömmar. Vad drömmer du om och var vill du bo och verka? Det kan vara i vår stad, på vår landsbygd eller i vår skärgård, oavsett är Söderköping en perfekt plats för dig som vill driva företag året om.  Söderköping har och gör plats för både små och stora etableringar.

Där det personliga få ta plats

Söderköping har den gamla stadens historia med vackra och unika miljöer, men också en stadskultur där det personliga får ta plats. Etablerar man sig här finns det plats för både dig som person och för ditt företag med attraktiva lokaler i bästa läge.

CoOperate – din företagspartner

CoOperate erbjuder professionellt och inspirerande företagarstöd mitt i centrala Söderköping.

Söderköping kommuns näringsliv

På Söderköpings kommuns webbplats finns mycket info kring etablering, egenföretagande och näringsliv i kommunen.

Lediga företagslokaler

På Söderköpings kommuns hemsida för etablering finns också en förteckning över hyreslediga lokaler just nu.

Möjlighet att bli sedd

Anders, som driver Sveriges äldsta bokhandel i centrala Söderköping, vittnar om hur man plötsligt får en identitet när man etablerar sig i en liten stad.

”Söderköping passar dig som vill bli en del av ett sammanhang. Här blev jag ’bokhandlaren’ med invånarna – det har jag svårt att se att jag skulle blivit i en större stad.”

Möjlighet till samverkan

Anne-Louise, välkänd entreprenör från Söderköping som dessutom driver företagsmotorn Cooperate Coffice, berättar om vikten av samverkan företag emellan.

Här finns stora möjligheter för samverkan genom olika nätverk. Vi företagare är lojala och nära varandra.

Möjlighet till drömläge

Martin, kommunstyrelsens ordförande i Söderköping, har många års erfarenhet av nära dialog med näringslivet. Dessutom inser han vikten av Söderköpings geografiska läge.

Söderköping är en populär stad att bo i, och vårt geografiska läge är fantastiskt. Med nya sträckningen av E22 kommer det bli ännu bättre.

Planområdet Akvedukten

Här händer det grejer! Syftet med planläggningen är att skapa mark för industri och verksamheter.

Företags­­nätverk i Söder­­köping

  • Med besöksnäringen
  • Med fastighets­­ägar­e
  • Med WinBiz (kvinnligt ­­nätverk)

Vill du veta mer om Söder­köpings företags­nätverk?

Nya sträckningen av E22

Den planerade nya vägsträckningen av E22 är äntligen igångsatt. Följ projektet här!

Möjlighet att växa

Malin, som bland annat driver redovisningsbyrån Majena Vision & Numbers, är en riktig solskenshistoria. I Stockholm brottades hon med svårigheter att ta sig in i det lokala näringslivet, men i Söderköping har det gått enkelt.

”När vi landade här fanns redan allt som behövdes för att växa, vilket vi gjorde snabbt.”

Möjlighet till hela livet

Anders, fastighetsägare och aktiv i föreningen Stadskärnan, berättar om fördelarna med att välja en stad som har både attraktiva bostäder och gott företagsklimat.

”I Söderköping behöver man inte välja. Här finns alla möjligheter att både bo i en attraktiv miljö och få sin verksamhet blomstra.”

Möjlighet till stöttning

Mikael, hotelldirektör på anrika Söderköpings brunn, värdesätter det lojala och stöttande företagsklimatet i Söderköping.

”Jag har inte upplevt en liknande uppslutning från det lokala näringslivet i någon annan stad jag arbetet. Den samverkan som finns här är riktigt häftig.

Vill du veta mer om dina möjligheter i Söderköping, så kontakta gärna någon av oss!

Anne-Louise Kroon

Etablering i stadskärnan

Cooperate Coffice
etablering@isoderkoping.se
0121-772077

Björn Ekengren

Näringslivssamordnare

Etableringar i hela
Söderköpings kommun

Landsbygds- & skärgårdsutveckling

Söderköpings kommun
Näringsliv & turism
naringsliv@soderkoping.se

0121-181 61

Jag vill bli kontaktad och få reda på mer om Möjligheternas Söderköping!

8 + 12 =

Möjligheternas Söderköping

Projektet Möjligheternas Söderköping ska locka nya, långsiktiga etableringar till Söderköpings stadskärna. Projektet kommer vara ett verktyg för initiativtagarna i deras fortsatta arbete med att tillsammans skapa en hållbar utveckling av stadskärnans erbjudande. Initiativtagare till projektet är Stadskärnan Ekonomisk förening, Söderköpings kommun och Cooperate Coffice.

Webbplatsen mojligheternassoderkoping.se är producerad av reklambyrån Bulta på uppdrag av Stadskärnan Ekonomisk förening och Söderköpings kommun. Rörlig bild: Jonas Holmqvist på FilmVision, Tomas Petersson på TP Media samt Sune Johansson. Stillbild: Visit Söderköping, Mattias Brauns, Crelle Ekstrand samt iStock/Getty images.